onsdag 3 april 2013

Effective Java

Programmeringsböcker har en tendens att vara tjocka tegelstenar med kod sida upp och sida ner. Men emellanåt hittar man böcker som är mer reflekterande.


Effective Java av +Joshua Bloch är en sådan bok. Det är ju en bok om Javaprogrammering men visdomen i boken går ofta att applicera på andra programmeringsspråk också.

Boken är indelad i 78 punkter. Var och en på ett par tre fyra sidor. Varje punkt tar upp en specifik aspekt av Javaprogrammering. Sett ur ett brett perspektiv. Det kan handla om objekt, api design, undantag med mera.

Exempel. Punkt 15. Undvik förändringsbara objekt (mutability). Javas objekt är som grund förändringsbara. Men man kan göra ett Javaobjekt oförändringsbart (immutable) genom att följa fem regler.
  1. Skapa inga metoder som kan förändra ett objekts tillstånd.
  2. Se till att klassen inte kan ärvas (med final).
  3. Gör alla fält final.
  4. Gör alla fält privata (private).
  5. Se till att klassen själv är den enda som har tillgång till förändringsbara komponenter (kontroll, kontroll och kontroll).
Fördelen med objekt som inte kan förändras (immutable objects) är att de är enkla att förstå, de är trådsäkra i sig själva och är bra byggstenar för mer avancerade objekt.

Det är få programmeringsböcker som har fått mig att tänka så mycket, och djupt, som Effective Java. Rekommenderas varmt.
1 kommentar:

  1. Låter som en bra bok.
    Tyvärr måste jag nog börja med "Java for dummies"

    SvaraRadera