söndag 13 oktober 2013

Öppet brev till ärkebiskopen

Så. Då har jag gått ur Svenska kyrkan. Det kanske är förmätet av mig att göra det till en så stor sak att jag faktiskt skriver till dig, men jag känner mig inte ensam i mina tankar och detta känns viktigt för mig.

Jag har varit en vanlig medlem i kyrkan utan vare sig teologisk skolning eller förtroendeuppdrag.

Organisation


Det är nu 13 år sedan Svenska kyrkan och staten skildes åt. Jag tycker inte att kyrkan har använt denna tid till att förändra organisationen till något tidsenligt. Dagens människor är mycket rörligare än medeltidens. Knytningen till en geografisk församling upplever jag som otidsenlig. Jag tycker också att valsystemet är konstigt. Det var nog faktiskt det som slutligen fick mig att lämna kyrkan. I min församling så kunde man välja mellan Socialdemokraterna och Borgerlig samling. Känns irrelevant. Jag vill välja människor inte partier.

Jag tycker inte heller att Svenska kyrkan ska vara en förlängning av Riksantikvarieämbetet. Avträd kyrkor. Många kyrkor. Anpassa kyrkobeståndet till verksamheten. Den församling som jag nu lämnat har till exempel precis lagt 10 miljoner (en del av kostnaden har man säkert fått bidrag för men jag har ingen riktig koll på summorna där) på att renovera ett tak på en kyrka som knappt används. Det hade varit bättre att avträda den kyrkan, så att staten hade fått ta hela kostnaden för bevarandet om de hade funnit den viktig.

Teologi


Jag tycker att kyrkan borde hjälpa dagens människor med synsätt som kan ge dem en relevant och intellektuellt hederlig tro.

Det viktigaste här skulle vara att poängtera att Bibeln inte (nödvändigtvis) är Guds ord. Som jag ser det så är Bibeln två antika kulturers tankar och upplevelse av Gud och det andliga. Skulle Svenska kyrkan våga bejaka ett sådant ställningstagande? Ett sådan synsätt ger ju per automatik att det inte finns några givna sanningar, utan att tron är något man måste arbeta med.

Och så har vi (Niceanska) trosbekännelsen. Centralt för hela evangeliet, så som jag läser det, är ju motståndet mot makten och imperiet. Den Niceanska är ju ett uttryck för när kyrkan blev en del av makten. Och det ska kyrkan inte vara. Trosbekännelsen borde handla mycket mer om Jesu liv och verksamhet (om man sammanfattar Jesu liv med ”född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven” så tycker jag man missat poängen) och vara en text som pekar utåt och är öppen. Inte nåt som stänger in.

Pastoralt


Kyrkan borde våga stå för ovisshet och otillfredsställelse. Livet är faktiskt så. Så fort man äger absolut visshet om Gud så blir det ju till avgudadyrkan. Gör det mycket tydligare att kyrkan inte har det slutliga svaret men förvaltar en tradition som gör den till en fantastisk medvandrare.

Kyrkan borde vara där människor är. På krogen, på idrottsarenan, i skolan och så vidare. Jag har sett en tendens i kyrkan att man håller sig för sig själv och betonar gudstjänsten över allt annat. Och där deltar ju bara de redan invigda. Även om jag varit med i Svenska kyrkan sedan jag föddes så blev jag inte aktiv förrän i tjugofemårsåldern. Och jag kan säga att det var mycket svårt att komma in i kyrkans gemenskap. Om kyrkan tydligare deltog i samhället (på samhällets villkor) så tror jag att sökande människor skulle ha lättare att ta sig in.

Avslutning


Jag hoppas att Svenska kyrkan ska våga förändring innan den helt tynar bort. Att inte ta tag i de svåra frågorna kommer att vara förödande för kyrkan. Jag ser ju att det finns stora spänningar mellan de som vill ha färdiga sanningar och de som vill ha en medvandrare i kyrkan. De som förespråkar en färdig sanning får ju alltid övertaget eftersom de har ”svaret”. Jag tror att kyrkan måste våga omfamna osäkerheten på ett tydligt sätt för att överleva. Det finns såklart risker med detta. Man kan tänka sig att de som besitter ”den eviga sanningen” då kommer att bryta sig ur kyrkan. Men jag tror att om inte kyrkan utvecklas kommer den att dö sotdöden.

Jesus och kristendomen är fortfarande relevant. Kommer Svenska kyrkan vara det? Jag hoppas verkligen det. Det finn så många underbara människor inom kyrkan som alla förtjänar en modern och relevant kyrka. Och även om jag känner att jag just nu inte vill tillhöra Svenska kyrkan så hoppas jag att jag kan återvända.Med önskan om frid

Henrik S Törnblom


måndag 2 september 2013

Omläsning

Under de senaste två veckorna har jag läst om Salman Rushdies Satansverserna. Det är en fantastisk roman som kommit i skymundan för dödshotet mot författaren. Det är synd.


Satansverserna är i första hand en roman om identitet. Hur vi själva, och inte minst andra, ser oss. Kan vi verkligen skapa vår egen identitet? Och om vi lyckats med det konststycket, är identiteten då säker för de andras blick och omdefinition? I boken blir en av huvudpersonerna, Saladin Chamcha, gripen av brittisk polis. Deras sätt att se på honom river snabbt och effektivt ned hans självbild att han är en engelsk gentleman. Han blir så demoniserad att hans kropp börjar anta nya mer diaboliska former.

Boken innehåller ju också religionskritik. Och den är mycket roligare och intressantare än en religionskritik från en Sturmark eller en Dawkins. Rushdie har ju humor. Det vinner han på.

Och jag tror inte Rushdie riktigt kunde föreställa sig vilka konsekvenser romanens publicering skulle få för honom. Det är ju upprörande att en roman ska få ödesdigra konsekvenser för författaren för resten av hans liv. Men kanske hade han en aning. För som han skriver i romanen på sidan 465:
En författare går med på att få livet fördärvat och vinner (men bara om han har tur) kanske inte evigt liv, men åtminstone postum ryktbarhet.
Rushdie brukar ju räknas till de postmoderna författarna. Men jag tycker nog det inte är hela sanningen. Jag tycker att han idémässigt trillar tillbaka i den tråkiga modernismen med dess naiva tro på utvecklingen och vetenskapen. Boken slutar med att huvudpersonen beslutar att riva sitt barndomshem för att ge plats åt en skyskrapa med någon grumlig tanke om att om det gamla vägrar dö så kan inte det nya födas. 

Har du inte läst Satansverserna förut så gör det. Det är en myllrande och rolig roman som ger mycket att tänka på. Vem vet, du kanske inte är lika säker på vem du är när du är klar?

tisdag 21 maj 2013

Impress.js

Jag är ju som vanligt lite efter.

Men förra veckan upptäckte jag impress.js. Ett litet javascriptbibliotek man kan använda för att göra prezi-liknande presentationer.

Jag gjorde en liten presentation för att lära mig hur det fungerar: Henrik presenterar sig.

Det var rätt pyssligt och tog rätt mycket tid att göra den korta presentationen.

Och man måste kunna en del html och css för att göra en snygg presentation. Men man behöver nog egentligen inte kunna javascript för att använda impress.js. Eftersom det mesta fixas med hjälp av css-klasser.
tisdag 14 maj 2013

Kod som plötsligt kraschar i Domino

En kollega på jobbet kom idag och sa att han hade fått problem i en applikation som vi har. Plötsligt gav kod som tidigare fungerat ett konstigt felmeddelande.

Exception occurred calling method NotesAgent.runWithDocumentContext(lotus.domino.local.Document) null

Vad vi gör i applikationen är att från Server Side JavaScript (SSJS) kod kalla på en agent som i sin tur kör olika Java-kod beroende på de parametrar som skickas med med hjälp av dokument kontexten.

Efter mycket letande så upptäckte vi att problemet som uppstått var mitt fel. När jag hade lagt över kod i templaten som min kollegas testdatabas var baserad på så hade jag glömt ett design-element.

Det element som jag glömt att lägga med var en Web Service Consumer (skriven i Java) .

Agenten som genererade felet refererade till ett skriptbibliotek som i sin tur refererade till Web Service Consumern. Så vad som hände var ju att agenten misslyckades med att ladda de klasser som skulle funnits i Consumern.

Frågorna som inställer sig blir ju då hur kunde vi båda kompilera koden utan problem när refererad kod inte fanns med? Eftersom Java är ett språk med statiska typer så ska ju alla kontroller ske vid kompileringen. Det betyder ju att vi inte borde lyckats kompilera koden. Vi gjorde ju även "clean" på koden när designern rensar ut all kod innan den byggs på nytt (och man kan ju verkligen vad en "clean" verkligen gör). Mycket märkligt.

När vi lagt in den saknade koden så gick det ju alldeles utmärkt att köra den.

Och man hade ju också kunnat önskat sig ett tydligare felmeddelande i stil med: Failed to load all classes.

onsdag 1 maj 2013

Hövding

Jag borde cykla till jobbet. Motion är bra.

Det sparar miljön också.

Men jag gillar inte att ha cykelhjälm. Fast å andra sidan vill jag ju gärna skydda huvudet.

I veckan så hörde jag ett inslag på Vetenskapsradion om Hövding. Jag har ju hört talas om denna "krockkudde" för cyklister förut. Men visste inte att den nu finns ute i handeln.

Hövding fungerar så att man har en krage runt nacken. Skulle man krocka så blåses en hjälm upp som skyddar ditt huvud.Enda kruxet är ju att den kostar nästan 3 000. Men den är snygg. Och man kan byta utseende på den med olika överdrag. Cykling har precis blivit mycket snyggare.

onsdag 17 april 2013

Soppa - eller vad vi kan göra med jSoup och Apache Derby

Jag har letat efter hjälpmedel att analysera en webbsajt. Och inte hittat något bra.

Det finns sajter som analyserar enstaka sidor men jag har inte hittat något bra verktyg för att analysera en hel sajt.

Eftersom en sajt snabbt blir stor så tror jag att man måste ha ett verktyg som man kan köra på sin klient. Mycket data måste sparas och analyseras.

Min tanke var också att verktyget skulle vara enkelt att använda av en icke tekniskt kunnig webbmaster men ändå ha möjligheten att konfigurera mycket.

Kan vi bygga något sådant?

Hämta och analysera webbsidor

jSoup är ett bibliotek som man kan använda för att hämta och analysera HTML-sidor. Det är enkelt att använda för att hämta sidor och plocka ut delar av HTML sidan. Man kan plocka ut delar med hjälp av CSS selectors. Exempel:

doc = Jsoup.connect("http://www.bth.se").get();
Elements html = doc.select("html")

Lagring

För att kunna lagra de data man behöver för en sådan här typ av applikation behöver man något typ av databasmotor. Jag har fastnat för Apache Derby.

Fördelen med Apache Derby är att man kan använda den inbäddad. Man behöver alltså inte köra den som en server. Det gör att den är mycket lätt att sätta upp och använda. Egentligen behöver man bara inkludera jar-filen för att man ska kunna få det att fungera. Easy peasy.

Intressanta problem

Eftersom sajter idag ofta är dynamiska och komplicerade så kommer man ställas inför ett antal intressanta problem.

Hur, till exempel, ska vi bestämma om två olika URLar returnerar samma sida? Min teori nu är att man ska titta på längden av texten på sidan tillsammans med antalet tokens som man hittar på sidan. Jag tror att man då får ett bra mått som man kan använda för att bestämma om man har dubletter.

En annan fråga är hur man ska undvika att hamna i oändliga loopar när man hanterar URLar med URL-parametrar. På BTH t ex så använder vi idag Lotus Notes/Domino och där är det mycket lätt att hamna i oändliga loopar så man måste på något sätt hantera detta.

tisdag 9 april 2013

Systemförvaltare för Agresso

Nu är det officiellt att jag ska börja jobba som bl. a. systemförvaltare av Agresso.

Tanken är att vi ska kunna göra mer själva på BTH och minska kostnaden för konsulttjänster samtidigt som vi ska bli en bättre beställare gentemot vårt konsultstöd.

Saker som vi borde kunna klara av själva är att skapa exporter och importer till systemet, att hantera flödena på egen hand och att kunna skapa bättre rapporter.

Som jag ser på det kommer min ny roll ha tre delar:
  1. Systemförvaltare
  2. Projektledare
  3. Data- och systemexpert
Egentligen börjar jag inte med detta förrän i maj, men eftersom detta tangerar min roll i E-inköpsprojektet så kommer jag börja så smått redan nu.

onsdag 3 april 2013

Effective Java

Programmeringsböcker har en tendens att vara tjocka tegelstenar med kod sida upp och sida ner. Men emellanåt hittar man böcker som är mer reflekterande.


Effective Java av +Joshua Bloch är en sådan bok. Det är ju en bok om Javaprogrammering men visdomen i boken går ofta att applicera på andra programmeringsspråk också.

Boken är indelad i 78 punkter. Var och en på ett par tre fyra sidor. Varje punkt tar upp en specifik aspekt av Javaprogrammering. Sett ur ett brett perspektiv. Det kan handla om objekt, api design, undantag med mera.

Exempel. Punkt 15. Undvik förändringsbara objekt (mutability). Javas objekt är som grund förändringsbara. Men man kan göra ett Javaobjekt oförändringsbart (immutable) genom att följa fem regler.
  1. Skapa inga metoder som kan förändra ett objekts tillstånd.
  2. Se till att klassen inte kan ärvas (med final).
  3. Gör alla fält final.
  4. Gör alla fält privata (private).
  5. Se till att klassen själv är den enda som har tillgång till förändringsbara komponenter (kontroll, kontroll och kontroll).
Fördelen med objekt som inte kan förändras (immutable objects) är att de är enkla att förstå, de är trådsäkra i sig själva och är bra byggstenar för mer avancerade objekt.

Det är få programmeringsböcker som har fått mig att tänka så mycket, och djupt, som Effective Java. Rekommenderas varmt.
tisdag 26 mars 2013

Ogooglebar

Språkrådet har tagit bort det nya ordet ogooglebar från sin hemsida.

Detta efter påtryckningar från Googles advokater. Språkrådet säger att det tar för mycket tid att försvara sig. Man har har säkert rätten på sin sida. Att det är ok att publicera en definition på detta nya ord. Men man kan ändå inte stå emot Google eftersom de har råd med dyra advokater som filibustrar motståndet.

Man ska inte ha några illusioner om att de stora företagen Google, Microsoft, Apple, Facebook etc. är filantroper på något sätt. De är ute efter att tjäna pengar. Och de betyder att de hårt vill kontrollera hur de uppfattas.

Frågan är bara om Google gjorde det på rätt sätt i detta fall.

Om du är nyfiken kan du läsa mer på SvD:s hemsida i artikeln: Diktaturfasoner och osmart censur.
torsdag 21 mars 2013

Nexus 7

Idag fick jag min Nexus 7.

Skriver detta inlägg på den. Tog ett litet tag innan jag begrep hur jag ställde in det svenska tangentbordet. Men nu går det bra.

Har installerat Spotify, Skype med mera. Det funkar bra.

Det finns mycket kvar att utforska. Men jag tror vi kan bli vänner.

onsdag 20 mars 2013

Att definera ett projekt

När man ska börja definiera ett projekt så är det viktigt att titta på projektets gränser.

Det kan man göra med hjälp av ska och ska inte listor. Att skriva vad projektet ska leverera är ju ganska enkelt och känns ju uppenbart.

Men det är minst lika viktigt att definiera vad projektet inte ska leverera. Och det man ska definiera bort är sådan som skulle kunnat vara bra att projektet levererat men som man tillsammans med projektets uppdragsgivare aktivt väljer bort.

Det är ju ofta dessa ska inte saker som kan bli outtalade och som det kan råda väldigt delade meningar om de egentligen skulle vara med så länge som det är outtalat.